Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkiem Gminy Połczyn-Zdrój. Gmina by móc realizować powyższe zadanie zawrze odpowiednią umowę z podmiotem, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy.

Zasady segregacji odpadów