Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP powstało w 1991 roku.

W dniach 27-29 października 1990r. w Busku-Zdroju, podczas II Sejmiku Samorządów Gmin Uzdrowiskowych zawiązano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.

Osobowość prawną Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych uzyskało na podstawie rejestracji w Sądzie dnia 7 marca 1991r.

SGU RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.
Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji i wspomaga procesy uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej gmin, na terenie których istnieje możliwość utworzenia uzdrowiska.
SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych,  zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym.
Jednak najważniejszymi są:

  • obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdrowiskowych,
  • wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój polskich uzdrowisk,
  • promocja uzdrowisk w kraju i za granicą.

Link do strony SGU RP: https://sgurp.pl/