Data publikacji
Mieszkańcy

Dlaczego warto wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

grafika

Nawet do 5 tysięcy złotych dofinansowania proponuje Gmina Połczyn-Zdrój osobom chcącym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Zadbajmy wspólnie o środowisko!
Przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane są głównie na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie ze względu na zbyt wysokie koszty instalacja sieci kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią zbiorczą jest ekonomicznie nieuzasadniona. 
To system urządzeń służących do neutralizacji ścieków, jakie powstają w zabudowie jednorodzinnej. Urządzenie jest tanie w eksploatacji i pozwala zapomnieć o częstych i systematycznych wywozach ścieków i związanych z tym wydatkach. W celu prawidłowego funkcjonowania i pracy urządzenia należy jedynie pamiętać o dostarczaniu specjalnych bakterii oraz enzymów. Biopreparaty oczyszczają ścieki, udrożniają instalację i usuwają nieprzyjemne zapachy.
Urządzenie posiada mnóstwo zalet, więc warto w nie zainwestować. Tym bardziej, że Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, realizując uchwałę LI/458/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zmienioną uchwałą nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 maja 2017 r. - udziela dofinansowania na jej budowę.
O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne z terenu Gminy Połczyn-Zdrój. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak sieci kanalizacyjnej na danym terenie lub planów na budowę ww. sieci. Dofinansowanie wynosi 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych, wynikających z faktur lub rachunków, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.
 Osoby, które zdecydowały się na podłączenie budynku do przydomowej oczyszczalni ścieków muszą pamiętać o:
- zgłoszeniu wodnoprawnym do Nadzoru Wodnego właściwego ze względu na usytuowanie nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja. Ze względu na różne dorzecza rzek Gmina Połczyn-Zdrój podlega pod Nadzory w Świdwinie (Rega), Drawsku Pomorskim (Drawa)  lub Białogardzie (Parsęta),
-  zgłoszeniu budowlanym (jeżeli sprawa dotyczy nowo budowanego domu, wówczas trzeba zadbać o to, aby w projekcie budowlanym oczyszczalnia przydomowa była wskazana jako urządzenie do odprowadzania ścieków. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę możemy bez przeszkód wykonać również przydomową oczyszczalnię ścieków).
Dokumenty do pobrania:
https://www.wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne
https://bip.powiatswidwinski.pl/.../Zgloszenie_robot...
https://polczyn-zdroj.pl/page/ochrona-srodowiska wniosek o udzielenie dotacji
Na stronie:
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW
można sprawdzić granice jednostek Wód Polskich np. Nadzoru Wodnego, do którego należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego.

grafika

Najczęściej czytane

Plakat
Data publikacji:
Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed ryzykiem, jakie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z barszczem Sosnowskiego.  Czy wiesz, że podczas letniego spaceru powinieneś uważać na rośliny, które…
więcej informacji
PLAKAT
Data publikacji:
więcej informacji
Plakat
Data publikacji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, zainaugurowana została VI ed…
więcej informacji