Nagrody Burmistrza Połczyna-Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu