Gra miejska „Połczyńskie Perełki”

Gra miejska ,,Połczyńskie perełki''

Gra to oferta dla rodzin, kuracjuszy i turystów służąca dobrej zabawie i zachęcająca do zwiedzania miasta według gotowego pomysłu.

- Gra powstała w Urzędzie Miejskim – opowiada Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek. - To projekt rekreacyjno-edukacyjny, który ma na celu przybliżenie oferty turystycznej Połczyna-Zdroju i rozbudzenie ciekawości historią regionu. Przede wszystkim jednak chodzi o promocję ruchu spacerowego, jako sposobu zwiedzania miasta i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Gra rozpoczyna się od pobrania mapki w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju. Uczestnicy muszą posiadać telefon komórkowy z czytnikiem QR kodów. Przewidywany czas Gry wynosi około 1,5 godziny. Jest ona skierowana do osób w każdym wieku, jednak osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze jedynie pod opieką innej pełnoletniej osoby.
Zadaniem uczestnika jest pokonanie całej trasy i rozwiązanie 11 zagadek związanych z charakterystycznymi miejscami i obiektami na terenie Połczyna-Zdroju. W każdym punkcie Gry uczestnik rozwiązuje zadanie w postaci rymowanych zagadek dostępnych po zeskanowaniu QR kodów z mapki. Kolejnym krokiem jest znalezienie obiektu lub miejsca będącego odpowiedzią na zagadkę. Po odnalezieniu obiektu lub miejsca uczestnik robi im zdjęcie lub sobie na ich tle. Należy zgromadzić 11 zdjęć. Po zaliczeniu wszystkich 11 punktów Gry należy wrócić do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju i pokazać zdjęcia pracownikom Punktu Obsługi Klienta.
Dla wszystkich uczestników, którzy zakończą Grę, przewidziane są wyróżnienia w postaci specjalnego Certyfikatu Globtrotera. W miarę dostępności wręczane będą także dodatkowe upominki związane z promocją Szwajcarii Połczyńskiej, jak np. piny z logo do przypięcia na ubranie lub torbę.
Serdecznie zachęcamy do udziału w grze!

 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ pt. „POŁCZYŃSKIE PEREŁKI”

§ 1

ORGANIZATOR

1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady gry miejskiej pt. „Połczyńskie perełki” (dalej „Gra”).
2. Organizatorem Gry jest Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, ul. Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój (dalej: „Organizator”).
3. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora zadań oraz zagadek związanych z tematem Gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni miasta Połczyna-Zdroju.

§ 2

IDEA GRY

1. Gra to projekt rekreacyjno-edukacyjny stworzony z myślą o dobrej zabawie, skierowany do mieszkańców Połczyna-Zdroju – w szczególności rodzin
z dziećmi i młodzieży, a także kuracjuszy i turystów.
2. Gra ma na celu przybliżenie oferty turystycznej Połczyna-Zdroju i rozbudzenie ciekawości historią regionu oraz promocję ruchu spacerowego, jako sposobu zwiedzania miasta i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Grę rozpoczyna się od pobrania mapki w Punkcie Obsługi Interesanta
w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.
2. Aby wziąć udział w Grze, uczestnik musi posiadać telefon komórkowy
z czytnikiem QR kodów.
3. Przewidywany czas Gry wynosi około 1,5 godziny.
4. Gra skierowana jest do osób w każdym wieku. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna lub pod opieką innej pełnoletniej osoby.
5. Udział w Grze jest bezpłatny.
6. Zadaniem uczestnika Gry jest pokonanie całej trasy Gry i wykonanie wszystkich zadań. Do rozwiązania jest 11 zagadek związanych z charakterystycznymi miejscami i obiektami na terenie Połczyna-Zdroju.
7. W każdym punkcie Gry uczestnik rozwiązuje zadanie w postaci rymowanych zagadek dostępnych po zeskanowaniu QR kodów z mapki.
8. Kolejnym krokiem jest znalezienie obiektu lub miejsca będącego odpowiedzią na zagadkę.
9. Po odnalezieniu obiektu lub miejsca uczestnik robi im zdjęcie lub sobie na ich tle. Należy zgromadzić 11 zdjęć.
10. Po zaliczeniu wszystkich 11 punktów Gry należy wrócić do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju i pokazać zdjęcia pracownikom Punktu Obsługi Klienta.
11. Dla wszystkich uczestników, którzy zakończą Grę, przewidziane są wyróżnienia w postaci specjalnego Certyfikatu Globtrotera. W miarę dostępności wręczane są także dodatkowe upominki związane z promocją Szwajcarii Połczyńskiej. Certyfikaty oraz upominki przekazują pracownicy Punktu Obsługi Interesanta bezpośrednio po zakończeniu gry w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Połczynie-Zdroju.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.polczyn-zdroj.pl w zakładce „Turystyka” oraz w siedzibie organizatora.
2. Każdy uczestnik Gry bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry ani za zachowania uczestników Gry oraz następstwa z nich wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla uczestników Gry.
3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.
4. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

Za przejście gry można otrzymać specjalny Certyfikat i drobne niespodzianki

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania