Miasta Partnerskie

Controguerra

W październiku 2003 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy miast pomiędzy Burmistrzem Połczyna-Zdroju a Burmistrzem miasta Controguerra z Włoch, ale przyjaźń polsko-włoska została zainicjowana w 2002 r. podczas wizyty chóru „CANTUS” z Połczyna-Zdroju na Festiwalu Chórów w mieście Controguerra. W 2004 r. na zaproszenie burmistrza Mauro Scarpantonio 54 osobowa grupa młodzieży i dorosłych wyjechała na tydzień biorąc udział w Mini Olimpiadzie. W terminie 29 kwiecień – 3maj 2005 r. gościliśmy 20 osobową grupę mieszkańców Controguerra. Był to czas wspólnych zabaw i rozrywek a zarazem Włosi poznali naszą ojczyznę, nasza historię, kulturę i tradycje. W lipcu 2006 r. 40 osobowa grupa mieszkańców Połczyna-Zdroju (dorośli, młodzież ) gościła w Contruguerra na dorocznym „Święcie Wina” . W sierpniu 2006 r. mieszkańcy Controguerry spędzili 10 dni w naszym mieście.

Templin

W grudniu 1997 r. została podpisana umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy gminą Połczyn-Zdrój i miastem Templin z Niemiec. Gmina Połczyn-Zdrój i miasto Templin wspierają inicjatywy umożliwiające przyjacielskie kontakty między mieszkańcami obu miast. Współpraca polega na wymianie wzajemnych doświadczeń i informacji. Pomiędzy Templinem a Połczynem co roku organizowane są spotkania większych grup mieszkańców raz po jednej raz po drugiej stronie granicy.

Historia współpracy

 • 1998 r. – pierwsze spotkanie mieszkańców obu miast w Połczynie-Zdroju
 • 1999 r. – 100-osobowa delegacja z Połczyna-Zdroju przybywa do Templina na dwudniowe Święto Murów listopad 2000 r. – delegacja z Połczyna-Zdroju uczestniczy w otwarci Natur Therme Templin
 • 2002 r. – Jubileusz 5-lecia przyjaźni obchodzimy wspólnie w Połczynie-Zdroju.
 • 2003 r. – spotkanie mieszkańców obu miast w Templinie – prezentacja slajdów z walorami przyrodniczymi okolic Templina
 • sierpień – delegacja Ochotniczej Straż Pożarnej z Połczyna-Zdroju – udział w uroczystościach 120-lecia Straży w Templinie
 • grudzień – Kameralny Chór Mieszany „Cantus” wspólnie z Chórem Leśników z
 • Templina dają koncerty w Templinie i okolicy
 • 2004 r. – wizyta sołtysów z gminy Połczyn-Zdrój w Templinie
 • prezentacje dorobku artystycznego naszego miasta podczas organizowanego przez
 • Frienhotel Dni Polskich
 • VII Spotkanie Miast Partnerskich