Zamek

Zamek w Połczynie-Zdroju został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku na niewielkim wzniesieniu w odległości około 100 metrów od dawnego rynku miejskiego (obecnie Plac Wolności). Połczyn wchodził wówczas w skład Księstwa Pomorskiego, którego władcą był książę Bogusław IV. Wzniesiona na jego polecenie warownia miała zabezpieczać południową granicę państwa Gryfitów przed postępującą z południowego zachodu ekspansją Brandenburczyków. Kolejny władca Pomorza Warcisław IV przekazał zamek w lenno rodowi von Wedlów. To pod rządami Wedlów około roku 1337 Połczyn uzyskał prawa miejskie.

Następnie w roku 1374 zamek przeszedł w posiadanie rodu von Manteufflów. Pierwotny wygląd budowli nie jest znany, a na przestrzeni dziejów była ona kilkakrotnie całkowicie przebudowywana. Pierwszych gruntownych zmian (a właściwie odbudowy) dokonał Kurt von Manteuffel po pożarze, jaki miał miejsce w 1500 roku. Prawdopodobnie wówczas oprócz budynków na planie czworoboku wzniesiona została również murowana wieża obronna.

W roku 1654 zamek przeszedł w posiadanie rodu von Krockow i to za sprawą jednego z jego przedstawicieli miała miejsce kolejna całkowita przebudowa. W latach 1770-72 Antoni von Krockow zrezygnował z funkcji obronnych i przekształcił budynek w barokowy pałac, którego bryła miała wygląd zbliżony do dzisiejszego. W połowie XIX wieku dawna warownia została wykupiona przez władze miejskie, które urządziły tu pocztę. Po wybudowaniu obecnego budynku poczty przy ul. Grunwaldzkiej w zamku powstały mieszkania prywatne użytkowane aż do lat 60-tych XX wieku. Wówczas został przeprowadzony remont, po którym obiekt zaczął pełnić funkcję instytucji kulturalnej.

Na przestrzeni wieków zamek zatracił cechy warowni obronnej, a jedynym elementem przywołującym skojarzenia z pełnieniem tej funkcji jest mur oporowy okalający podstawę budowli od strony zachodniej. Bezpowrotnie zatraconej „obronności” można dopatrzeć się również w łukowej bramie wjazdowej oraz brukowanym dziedzińcu.

W roku 2012, dzięki pozyskaniu przez samorząd funduszy Unii Europejskiej zamek przeszedł gruntowny remont. W zrealizowanym zakresie robót na szczególną uwagę zasługuje całkowita przebudowa schodów do głównego wejścia. Celem zmiany było nawiązanie do wyglądu tej części budynku, jaki zachował się na zdjęciach z przełomu XIX i XX wieku.

Obecnie zamek jest budynkiem murowanym, dwuskrzydłowym, założony na rzucie zbliżonym do litery „L”. Wewnątrz mieści się Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima, wraz z czytelniami: dla dorosłych i dla dzieci. Ponadto na parterze znajduje się Zamkowa Galeria Różności, w której nabyć można produkty regionalne, wyroby rękodzielnicze i artystyczne wykonane przez miejscowych twórców. Najbardziej reprezentacyjnym miejscem budynku jest sala kominkowa, gdzie organizowane są wystawy, głównie malarskie i fotograficzne. Przed wejściem do sali kominkowej znajduje się stała ekspozycja pamiątek związanych z historią Połczyna-Zdroju (karty pocztowe, stare fotografie, przedmioty codziennego użytku).

Zamek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00. W bibliotece istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.