Data publikacji
Mieszkańcy

Zakończenie długowyczekiwanej, wieloletniej inwestycji kanalizacyjnej

Zakończenie długowyczekiwanej, wieloletniej inwestycji kanalizacyjnej

#POŁCZYNPLACBUDOWY 2 lipca 2024 r. odbył się odbiór ostatnich zadań związanych w realizacją dużej wieloletniej inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenach popegeerowskich w miejscowości poza aglomeracją Połczyn-Zdrój” współfinansowanej z Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. W odbiorze prac uczestniczył Burmistrz Połczyna-Zdroju Józef Nizioł, Wiceburmistrz Połczyna-Zdroju Bogusław Ogorzałek oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Agnieszka Skrzyńska wraz z  pracownikami wydziału.
Inwestycja zrealizowana została przez firmę EkoWodrol z Koszalina na podstawie umowy nr X/2022 z 07 lipca 2022 roku. Początkowy etap obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej w Gawrońcu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłokowo, budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku nr 6 w Popielewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków w Bruśnie) a następnie ich realizacja. Nad prawidłową realizacją prac czuwał nadzór inwestorski M.Z.-Bud ze Świdwina. 
W ubiegły wtorek zakończyły się prace budowlane związane z następującymi robotami: budową oczyszczalni w miejscowości Kłokowo oraz budową oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej w miejscowości Brusno. 
Wybudowana i zmodernizowana infrastruktura poprawiła jakość życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich. Dostęp do sieci kanalizacyjnej stworzy tez nowe warunki do budownictwa jednorodzinnego, co spowolni wyludnianie się wsi. Wartość inwestycji po podpisaniu umowy wynosiła 5.497.200 zł, w tym 5.000.000,00 zł dofinansowanie ze środków z Funduszu Polski Ład. Podczas trwania umowy zaistniała jednak konieczność waloryzacji kwoty umownej oraz zwiększenia wykonywanego zakresu, co spowodowało, że wartość robót budowlanych zwiększyła się o 521.430,00 zł (waloryzacja umowy) oraz 192.690,29 zł (zwiększony zakres prac). Ostateczna kwota robót budowlanych wyniosła 6.181.320,29 zł.

Najczęściej czytane

Plakat
Data publikacji:
Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed ryzykiem, jakie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z barszczem Sosnowskiego.  Czy wiesz, że podczas letniego spaceru powinieneś uważać na rośliny, które…
więcej informacji
PLAKAT
Data publikacji:
więcej informacji
Plakat
Data publikacji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, zainaugurowana została VI ed…
więcej informacji