Data publikacji

Długo wyczekiwana modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie

Długo wyczekiwana modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie

Ruszyły prace na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bolkowie. Będą one polegały na modernizacji sali gimnastycznej obejmującej renowację parkietu, odnowienie ścian i sufitu, oraz wymianę urządzeń sportowych trwale mocowanych na nowoczesne, wymianie stolarki drzwiowej oraz zagospodarowaniu wnęki służącej jako podręczny magazyn sprzętu sportowego polegającym na zabudowaniu. 
W dniu 31 maja br. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju Pan Józef Nizioł, Burmistrz Połczyna-Zdroju podpisał umowę z Panem Markiem Rochmińskim, właścicielem firmy Usługi remontowo-budowlane ,,ROMARK” w Warszawie dotyczącą realizacji w/w zadania, które ukończone zostanie do końca września br.
W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w lutym bieżącego roku, Gmina Połczyn-Zdrój złożyła wniosek do projektu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą:  „Pomoc Finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku”. Nasze zadanie nosi nazwę: „Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolkowie”. W dniu 27 marca 2024 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 40 000,00 zł. Wykonanie całego remontu to kwota 94 339,30 zł, więc Gmina Połczyn-Zdrój wyłoży na nie 54 339,30 zł ze środków własnych.
Na sali gimnastycznej odbywają się lekcje wychowania fizycznego dla uczniów szkoły podstawowej. Oprócz uczniów wszystkich oddziałów szkolnych, z sali korzysta również społeczność lokalna; ponieważ placówka systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in. kołem gospodyń wiejskich, sołectwami, stowarzyszeniami sportowymi, zrzeszeniami – a sala jest jedynym miejscem organizacji takich spotkań. Pełni ona także funkcję lokalu wyborczego, miejsca spotkań z władzami samorządowymi i lokalnymi oraz ośrodka kulturalno-społecznego dla mieszkańców z okolicznych miejscowości. Sala wykorzystywana jest ponadto do organizacji różnego rodzaju uroczystości i apeli szkolnych. To tutaj odbywają się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są różne imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
Poprzez realizację zadania zapewniony zostanie łatwy i powszechny dostęp do bazy sportowej, co przyczyni się do systematycznego i bezpiecznego uprawiania sportu przez dzieci i młodzież naszej gminy. Poprawa stanu parkietu, gruntowny remont sali i wymiana wyposażenia stałego pozwolą podnieść zarówno poziom bezpieczeństwa, jaki też jakość prowadzonych zajęć.

Najczęściej czytane

Kondolencje
Data publikacji:
więcej informacji
Data publikacji:
Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2024 r. kończy się wsparcie oferowane dotychczas na podstawie art. 13 ustawy pomocowej, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na włas…
więcej informacji
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie / Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie
Data publikacji:
Cykl artykułów informujących o lokalnych usługodawcach i producentach, którzy działają w ramach marki regionalnej #SzwajcariaPołczyńska W dużym, liczącym około 3,4 ha, założonym jeszcze w latach 30-ty…
więcej informacji