Data publikacji
Mieszkańcy

BEZPIECZNE PIASKOWNICE

Państwowa Inspekcja Sanitarna- ulotka ,,Bezpieczne piaskownice''

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci korzystających z piaskownic informuje, że wzorem lat ubiegłych kontynuowany jest nadzór nad piaskownicami.
🔷W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego kontrolą objęte są piaskownice zarówno ogólnodostępne w przestrzeni publicznej (w parkach, na osiedlowych placach zabaw), jak również na terenach przedszkoli, żłobków i innych form opieki nad dziećmi. 🔷Przedmiotem kontroli sanitarnej jest stan sanitarno-techniczny piaskownic, a także czystości piasku.
🔷Z sanitarnego punktu widzenia zły stan porządkowy miejsc zabaw może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, poprzez glebę - w tym piasek w piaskownicach, mogą szerzyć się choroby zakaźne i pasożytnicze. W związku z tym konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, z uwagi na ich słabo rozwinięty układ odpornościowy.
🔷Obowiązek wymiany piasku w piaskownicach wynika z potrzeby minimalizowania zagrożenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi, zakaźnymi.
🔷Należy zwrócić uwagę, że systematyczna wymiana piasku w piaskownicach, przy jednoczesnym stosowaniu fizyc2nych barier chroniących piaskownice przed dostępem zwierząt oraz innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku, stanowi najskuteczniejszą metodę utrzymywania jego czystości, a tym samym redukcji zagrożeń jakie mogą wynikać z jego zanieczyszczenia.
Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wnosi o kontynuowanie podjętej w latach ubiegłych współpracy mającej na celu wypracowanie właściwych sposobów postępowania, czego efektem będzie zmniejszenie ryzyka chorób odzwierzęcych u dzieci, a także utrzymanie czystości i porządku na nadzorowanym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Państwowa Inspekcja Sanitarna- ulotka ,,Bezpieczne piaskownice''

Najczęściej czytane

Kondolencje
Data publikacji:
więcej informacji
Data publikacji:
Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2024 r. kończy się wsparcie oferowane dotychczas na podstawie art. 13 ustawy pomocowej, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na włas…
więcej informacji
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie / Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie
Data publikacji:
Cykl artykułów informujących o lokalnych usługodawcach i producentach, którzy działają w ramach marki regionalnej #SzwajcariaPołczyńska W dużym, liczącym około 3,4 ha, założonym jeszcze w latach 30-ty…
więcej informacji