Data publikacji
Mieszkańcy

Będzie ponad 1,5 tysiąca godzin opieki wytchnieniowej

MGOPS W POŁCZYNIE-ZDROJU

Już po raz piąty 14.03.2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 r., który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Usługa opieki wytchnieniowej stwarza możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy przy sprawowaniu opieki nad ww. osobami. Służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Otrzymane dofinansowanie to 62.424,00 zł, w ramach którego zostanie zrealizowane 1.530 godzin usług opieki wytchnieniowej.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Gmina Połczyn-Zdrój realizować będzie zadanie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osiem dorosłych osób niepełnosprawnych oraz jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma nieodpłatne wsparcie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higieniczno- sanitarnej, pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz pomocy w podtrzymaniu kondycji psychofizycznej.

MGOPS w Połczynie-Zdroju

 

Najczęściej czytane

ZWYCIĘSKI MECZ LIGOWY
Data publikacji:
W dniu 24.02.2024 roku w małej Hali Sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie-Zdroju, odbył się mecz o mistrzostwo V ligi mężczyzn grupy wschodniej w tenis…
więcej informacji
PLAKAT
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Przypominamy, iż zbliża się termin odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem przedstawia się on następująco: 🔶04.03.2024 – Browarna, Chopina, Cment…
więcej informacji
Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w Unihokeju 2023/2024 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Igrzyska Dzieci
Data publikacji:
21 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Redle odbyły się Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w Unihokeju 2023/2024 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Igrzyska Dzieci. Do rywalizacji przystąpi…
więcej informacji