Projekt „Centrum dla Rodziny w Połczynie-Zdroju”

logotypy Funduszy Norweskich oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

Projekt pt. „Centrum dla Rodziny w Połczynie-Zdroju” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość” Fundusz Małych Grantów 1 – Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i środków krajowych

Projekt zakłada utworzenie Centrum dla Rodziny w Połczynie-Zdroju, które funkcjonować będzie w modelu sieciowym. Będzie to platforma współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania przemocy funkcjonującymi na terenie gminy Połczyn-Zdrój m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówka Wsparcia Dziennego,  MGOPS, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju prowadzący Ośrodek Wsparcia Rodziny oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o Narkomanii i Narkotykach, Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju, Połczyńskie Innowacje Kulturalne, placówki oświatowe oraz Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Wszystkie działania realizowane w ramach Centrum dla Rodziny będą bezpłatne. Część planowanych działań będzie miała charakter otwarty tj. skierowany do wszystkich mieszkańców, część międzyinstytucjonalny a część indywidualny.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Połczyn-Zdrój poprzez rozwój i wzmocnienie współpracy różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy oraz realizację działań wczesnej profilaktyki.
Zakładane rezultaty projektu to: wypracowanie w Gminie Połczyn-Zdrój kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który świadczony będzie przez różne instytucje i organizacje i dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
Projekt zakłada współpracę partnerów z sektora pozarządowego tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju oraz Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne’’.

 

Zarządzenie NR 426/2023 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
PONIEDZIAŁKI 10:30
WTORKI 18:30
CENTRUM KULTURY, WOJSKA POLSKIEGO 54

plakat

ZAJĘCIA TANECZNE DLA RODZIN (DOROSŁY+ DZIECKO)

PIĄTEK 16.00

CENTRUM KULTURY, WOJSKA POLSKIEGO 54

ZAPISY TEL.: 518 812 795

PLAKAT

 

plakat