Ogłoszenie Burmistrza Połczyna-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Połczyn-Zdrój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb powyższego planu ogólnego