Zmiany personalne u gminnego zarządcy nieruchomości

W dniu dzisiejszym (12.06.2019r.) nastąpiła zmiana władz miejskiej spółki – Zakładu Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami Spółka z o. o.

W wyniku przeprowadzonego audytu i stwierdzonych nieprawidłowości, Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek postanowił o dokonaniu zmian. Odwołano dotychczasową Radę Nadzorczą. W skład nowej Rady weszli: Henryk Rak (Przewodniczący Rady), Kamil Szyposzyński oraz Grzegorz Krajewski.

Podczas posiedzenia postanowiono również o odwołaniu dotychczasowego Prezesa oraz powołaniu nowego. Prezesem spółki została Anna Matuszyńska, wieloletni bankowiec i doświadczony menedżer.