Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Nastąpiła zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dot. dopełnienia obowiązku meldunkowego.

W dniu 31.12.2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:

– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

– likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

– likwidacje obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;

– wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

– wydłużenie terminu na realizacje obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

– wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu
w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.