Zmiana organizacji ruchu na Placu 1000-lecia PP

Od piątku 24 kwietnia 2015 roku nastąpi reorganizacja ruchu na Placu 1000-lecia Państwa Polskiego. W miejscu dotychczasowego postoju TAXI został usytuowany postój transportu busami. Natomiast w zatoczce, w których dotychczas zatrzymywały się busy utworzono stanowisko TAXI. Zmiany mają na celu ułatwienie pasażerom i kierowcom dostępu do środków transportu, a za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ruchu.