Zmiana nazw ulic

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju wpłynął wniosek Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący zmiany nazwy ulic w Połczynie-Zdroju. IPN zwrócił uwagę, że nazwy pięciu ulic w naszym mieście upamiętniają ludzi i wydarzenia związane PRL-em.

Po analizie wniosku przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Połczyna-Zdroju w przedmiocie zmian nazw ulic w Połczynie-Zdroju.
Zmiana nazwy dotyczy pięciu ulic: 15-go Grudnia, 22-go Lipca, Gwardii Ludowej, Świerczewskiego i 5-go Marca.
Wykonując uchwałę Burmistrz Połczyna-Zdroju zarządzeniem z dnia 13 marca 2009 roku powołał komisję, która przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami w zakresie dotyczącym zmiany nazw ulic. Konsultacje odbyły się w dniach od 23 marca 2009 roku do 6 kwietnia 2009 roku i obejmowały mieszkańców Połczyna-Zdroju mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą przy tych ulicach. Konsultacje przeprowadzono poprzez rozesłanie ankiet do osób, o których mowa wyżej, posiadających prawo wyborcze. W najbliższych dniach komisja dokona analizy zebranych ankiet i opracuje wyniki konsultacji. Informacje na ten temat ukażą się w kolejnym numerze „Wiadomości Połczyńskich”.