Zmarł Zdzisław Chojnacki

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
Zdzisława Chojnackiego

Naczelnika Połczyna-Zdroju w latach 1983-1990,
Burmistrza Połczyna-Zdroju od V do X 1990 roku,
Starosty Powiatu Świdwińskiego w latach 1999 – 2006,
członka władz Ochotniczej Straży Pożarnej,
wieloletniego działacza sportowego.
Łącząc się w bólu z rodziną i przyjaciółmi
wspominamy zmarłego, jako znakomitego fachowca,
człowieka całym sercem oddanego pracy
i wielkiego miłośnika Połczyna-Zdroju.
Wszystkim najbliższym najszczersze wyrazy ubolewania składają

Rada Miejska Burmistrz
Połczyna-Zdroju Połczyna-Zdroju

oraz społeczność miasta i gminy Połczyn-Zdrój