Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zwraca się z prośbą do mieszkańców o wskazywanie miejsc występowania roślin barszczu Sosnowskiego. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do przygotowania wniosku w celu pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację barszczu na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do tych mieszkańców Gminy, u których na działkach występuje barszcz Sosnowskiego o wypełnienie formularza „zgłoszenie występowania barszczu” i przekazanie go do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.