żegnamy zygmunta wujka

 

            

 

 

 

 

W dniu 22 grudnia 2018 r. z głębokim  żalem przyjęliśmy informację o śmierci  wybitnego koszalińskiego rzeźbiarza ZYGMUNTA WUJKA . Ten 80 letni artysta, społecznik, wykładowca i wychowawca młodzieży, jest twórcą wielu pomników, m.in. Ofiar Bolszewizmu, gen. Władysława Andersa, Martyrologii Narodu Polskiego i gen. Władysława Sikorskiego  w Koszalinie, a także gen. Józefa Hallera w Szczecinie .

W Połczynie-Zdroju  również  pozostawił świadectwo swojej artystycznej pracy. Jest autorem i wykonawcą Pomnika Pamięci Żołnierzy Napoleońskich i Pomnika Sybiraków na połczyńskim Cmentarzu Komunalnym. Współpracując z naszym samorządem przy realizacji tych projektów dał się poznać jako człowiek o wielkiej wrażliwości, empatii  do ludzi i świata.