ZAWODY POWIATOWE

Zgodnie z terminarzem powiatowych zawodów sportowych młodzieży szkolnej, zapraszam uczniów Szkół Podstawowych, powiatu świdwińskiego, do udziału w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnym Trójboju Lekkoatletycznym.

1. Organizator: Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie.
2. Termin i miejsce: 11.06.2014 r. godz. 9.30, boisko przy SP2 Świdwin.
3. Zgłoszenia: tylko pocztą elektroniczną na adres organizatora-Robert Chaiński- SP2 Świdwin
Email: robertchainski@gmail.com w terminie do 04.06.2014 r.do godz.15.00
4. Uczestnicy: uczniowie Szkół Podstawowych (mistrzowie gmin, 3 dziewczynki, 3 chłopców).
5. Weryfikacja i ewentualne zmiany w dniu zawodów do godz. 9.00.
6. Uwaga!!!
– do weryfikacji opiekunowie zgłaszają się z lista zawodników potwierdzona przez dyrektora szkoły, aktualnymi badaniami lekarskimi lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i legitymacjami szkolnymi.

Zgodnie z terminarzem powiatowych zawodów sportowych młodzieży szkolnej, zapraszam uczniów Szkół Podstawowych, powiatu Świdwinskiego, do udziału w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym.

1. Organizator: Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie.
2. Termin i miejsce: 14.05.2014 r. godz. 9.30, boisko przy SP2 Świdwin.
3. Zgłoszenia: tylko pocztą elektroniczną na adres organizatora-Robert Chaiński- SP2 Świdwin
Email: robertchainski@gmail.com w terminie do 09.05.2014 r. do godz.15.00
4. Uczestnicy: uczniowie Szkół Podstawowych (mistrzowie gmin).
5. Weryfikacja i ewentualne zmiany w dniu zawodów do godz. 9.00.
6. Uwaga!!!
– do weryfikacji opiekunowie zgłaszają się z lista zawodników potwierdzona przez dyrektora szkoły, aktualnymi badaniami lekarskimi lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i legitymacjami szkolnymi.