ZAproszenie na spotkanie- FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY „KLON”

Myślisz o założeniu firmy? A spóźniłeś się na dotację?

Polska Fundacja Przedsiębiorczości  ze Szczecina oferuje niskooprocentowany Fundusz Mikropożyczkowy „KLON” .

Fundusz Mikropożyczkowy „KLON” oferuje nowym przedsiębiorcom, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Projektu pożyczki na następujących warunkach:

  • maksymalna kwota pożyczki: 50 000 PLN,
  • maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy,
  • preferencyjne oprocentowanie pożyczki ustalane indywidualnie dla każdego Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka i poziomu zabezpieczenia pożyczki w przedziale od 2,50 % do 4,75% w skali rocznej,
  • nie pobiera się opłat od pożyczki,
  • możliwa 12-miesięczna karencja w spłacie kapitału,
  • miesięczny cykl spłat rat kapitałowych i odsetek,
  • proponowane formy zabezpieczenia pożyczki: weksel inblanco, poręczenie osób trzecich oraz inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę i zaakceptowane przez Pożyczkodawcę,
  • wkład własny nie jest wymagany, aczkolwiek jest dodatkowym atutem przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki.
  • Dodatkowe informacje oraz regulamin dostępny jest  na stronie Fundacji http://www.pfp.com.pl/

 

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym spotkaniu z przedstawicielami Fundacji prosimy o kontakt z Biurem Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” w celu złożenia deklaracji udziału w spotkaniu, które planowane jest na miesiąc kwiecień.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2014r.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia osób chętnych prosimy kierować  telefonicznie, e-mailem  lub osobiście.

Kontakt:

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

Ul. Kołobrzeska 43 w Świdwinie

e-mail: biuro@lgd.swidwin.org.pl

tel. 943650088 lub kom. 723 319 975