ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie w dniu 04.12.2019r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przedstawicieli stowarzyszeń i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00 w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju (sala Rady Miejskiej).

Warsztaty przeprowadzi doświadczony trener ze Stowarzyszenia Pracownia Pozarządowa w Koszalinie, które prowadzi również ośrodek wsparcia zachodniopomorskich organizacji pozarządowych.

Ramowy plan warsztatów obejmuje:

  1. Podstawowe informacje o metodologii tworzenia projektów.
  2. Znaczenie projektów w działalności organizacji pozarządowych.
  3. Najważniejsze zmiany we wzorze oferty, umowy i sprawozdania (obowiązujące od marca 2019 r.).
  4. Najważniejsze elementy oferty: analiza problemu, cele, rezultaty, działania, harmonogram, budżet.
  5. Umowa i sprawozdawczość projektowa.

Dla wszystkich organizacji, które w 2020 r. składać będą oferty na konkursy ogłaszane przez Gminę Połczyn-Zdrój szkolenie jest obowiązkowe (wskazana również obecność księgowych).