Zamek odzyska blask

Po przerwie zimowej rusza drugi etap remontu połczyńskiego Zamku. Dzięki tej inwestycji zabytkowy obiekt stanie się kulturalną wizytówką Połczyna-Zdroju.
Pierwsze po wielu latach prace remontowe w zamku miały miejsce w 2006 roku, kiedy to w ramach projektu rewitalizacji wymieniony został dach i stolarka okienna. Kolejne zmiany stały się możliwe po uzyskaniu przez połczyński magistrat w 2010 roku dofinansowania projektu „Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku zamku przy ul. Zamkowej 7”.

Zakres robót został rozłożony na lata 2011-2012 i objął:
remont elewacji w tym wzmocnienie istniejących ścian stalowymi ściągami,
przegląd pokrycia dachu i uzupełnienia ubytków oraz docieplenie,
przebudowę schodów zewnętrznych,
zakup i montaż transportera dla osób niepełnosprawnych,
remont nawierzchni dziedzińca, bramy wjazdowej i drogi dojazdowej,
remont murków kamiennych,
prace wewnątrz budynku – m.in. remont sanitariatów na parterze i na piętrze, szlifowanie i lakierowanie podłóg,
wykonanie monitoringu zewnętrznego i wew. w celu ochrony przed zagrożeniami.

Projekt remontu połczyńskiego zamku uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 5.2.2. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 353 382.96 PLN z czego dofinansowanie z RPO WZ stanowi 1014287.22 PLN a różnica to wkład własny Gminy Połczyn-Zdrój. Zgodnie z umową zakończenie robót jest zaplanowane na wrzesień 2012.
Zgodnie z zapowiedzią Burmistrz Barbary Nowak, po zakończeniu inwestycji funkcje Zamku, jako placówki kulturalne i atrakcji turystycznej zostaną rozszerzone i urozmaicone.

Zamek odzyska blask