XXXIII Kulturalne Konfrontacje Młodzieży Szkolnej

W dniach 11-12 czerwca odbyły się XXXIII Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej. W Połczynie-Zdroju zaprezentowały się najlepsze zespoły z województwa zachodniopomorskiego oraz goście z partnerskiego Templina.

Długoletnia połczyńska impreza kulturalna stanowi przegląd najlepszych zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, które w mijającym sezonie zdobywały laury w swoich kategoriach. Zespoły teatralne, taneczne, muzyczne oraz soliści-wokaliści w tym roku wyjątkowo licznie przybyli do Połczyna-Zdroju aby zaprezentować się miejscowej publiczności i podpatrywać siebie nawzajem.
Piątkową część tegorocznych Konfrontacji zakłóciła burza gradowa, w zawiązku z czym występy wykonawców przewidziane na piątek zostały przesunięte na dzień następny. W sobotę w kinie Goplana od godziny 16 miały miejsce prezentacje teatralne a 19 w amfiteatrze rozpoczął się prawie trzygodzinny koncert galowy. Wśród kilkunastu „najlepszych z najlepszych” z całego województwa Połczyn-Zdrój reprezentował Teatr Tańca „Figiel” działający przy Centrum Kultury. Wszyscy instruktorzy i opiekunowie zespołów otrzymali z rąk burmistrz Barbary Nowak pamiątkowe statuetki.
Miłą niespodzianką tegorocznych Konfrontacji był udział około 30 osobowej grupy artystów z niemieckiego Templina – partnerskiego miasta Połczyna-Zdroju. Występy tancerzy i muzyków zza Odry odbyły się w ramach projektu „Coraz bliżej siebie” – Cykl Spotkań Dwustronnych realizowanego przez Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Połczynie-Zdroju. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania.
Ponadto XXXIII Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe w Świdwinie i Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju. (cht)