XXII INSPEKTORIALNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ W POŁCZYNIE ZDROJU

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej obchodzi w tym roku Jubileusz 25–lecia istnienia. Jest ona jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń kultury fizycznej w Polsce. Kultura fizyczna dzieci i młodzieży jest wzbogacana o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne. Stowarzyszenie to realizuje swoje cele we współdziałaniu z Towarzystwem Salezjańskim i Zgromadzeniem Córek Maryi Wspomożycielki i posiada pełną akceptację administracji rządowej i samorządowej, a także krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych.
W dniach od 28 do 30 kwietnia 2017 r. odbyły się w Połczynie-Zdroju XXII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Piłki Siatkowej. Wzięło w nich udział ponad 200 zawodników z siedmiu Stowarzyszeń Lokalnych SALOS: Czaplinek, Dobieszczyzna, Łódź, Nowa Ruda, Ostrów Wielkopolski, Pieszyce i Połczyn-Zdrój. W sportowej rywalizacji, w duchu FAIR PLAY i salezjańskim klimacie przyjaźni zawodnicy mierzyli się w drużynowej piłce siatkowej i mini siatkówce.
W uroczystym otwarciu, które odbyło się w kinie „Goplana” – Połczyńskim Centrum Kultury uczestniczyli młodzi sportowcy, ich opiekunowie i trenerzy, a także przedstawiciele władz samorządowych z wiceburmistrzem Mirosławem Pierzem na czele, władz powiatowych z Panem Romanem Kozubkiem i sponsorzy, którzy wsparli finansowo to sportowe wydarzenie.
Uroczystość otwarcia Igrzysk uświetnił program artystyczny Klubu Tańca „Omen” pod kierownictwem Pani Iwony Kruk – instruktora ds. tańca.
Salezjańskie Igrzyska to nie tylko rozgrywki sportowe, ale także uczestniczenie w Eucharystii. Mszę św. celebrował Ks. Edward Pleń SDB – Krajowy Duszpasterz Sportowców wraz z Ks. Proboszczem Zbigniewem Witka- Jeżewskim w parafialnym kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Po Eucharystii wszyscy udali się do Kina „Goplana” na projekcję filmu pt. „Jak Bóg da”.
Zwieńczeniem całego sportowego wydarzenia było wręczenie sportowcom medali i dyplomów. Zwycięskie drużyny będą uczestniczyć w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie w dniach 15-17 września 2017 r.

A oto wyniki rozgrywek sportowych:

Siatkówka dziewcząt:

Kat. A
I miejsce CZAPLINEK
II miejsce DOBIESZCZYZNA
III miejsce POŁCZYN – ZDRÓJ (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)

Kat. B
I miejsce NOWA RUDA
II miejsce DOBIESZCZYZNA II
III miejsce DOBIESZCZYZNA I

Siatkówka chłopców:
Kat. A
I miejsce OSTRÓW WLKP.
II miejsce PIESZYCE
III miejsce POŁCZYN – ZDRÓJ I

Władze samorządowe, pani Burmistrz Barbara Nowak, sponsorzy i wybitni działacze Stowarzyszenia SALOS otrzymali jubileuszowe medale SALOS RP, które wręczył im Krajowy Duszpasterz Sportowców Ks. Edward Pleń.
W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP z całego serca dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie merytoryczno – organizacyjne i finansowe: Ministerstwu Sportu i Turystyki, Zachodniopomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, Starostwu Świdwińskiemu, Fundacji Banku Zachodniego, Nadleśnictwu Połczyn, Bankowi Spółdzielczemu, GS Połczyn, a przede wszystkim władzom Urzędu Miasta i Gminy Połczyn–Zdrój, dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych i Hotelu „Polanin” .

Na ręce władz naszego miasta składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie hali sportowo – widowiskowej i Kina „Goplana”.

s. Katarzyna Jarosz