Wybory samorządowe

Wyborach Samorządowych 16 listopada 2014 r. największą ilość głosów osiągnęła obecna Pani Burmistrz Barbara Nowak i kontrkandydat Józef Szczepan Nizioł. W związku z tym, że żaden kandydat nie osiągnął bezwzględnej większości głosów dnia 30 listopada 2014 zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.

Wybrani radni Rady Miejskiej na lata 2014-2018

Radni