wybory do parlamentu europejskiego

UWAGA

      Burmistrz Połczyna-Zdroju informuje, iż wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy Połczyn-Zdrój w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, a chcący wziąć udział w głosowaniu, może składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć do dnia 21 maja 2019r.

     

Burmistrz Połczyna-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, istnieje możliwość udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy  75 lat, pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do dnia 17 maja 2019r.