Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.

1.Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. Fakt ten należy zgłosić Burmistrzowi Połczyna-Zdroju do 5 maja 2014r.

Wszelkich informacji udziela Biuro Rady Miejskiej (pok. 08, tel.: 94 3666110) oraz Referat Ewidencji Ludności (pok. 106, tel.:94 3666136)

2.Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić Burmistrzowi Połczyna-Zdroju zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. Termin zgłoszenia upływa 12 maja 2014r.

Wszelkich informacji udziela Biuro Rady Miejskiej (pok. 08, tel.: 94 3666110) oraz Referat Ewidencji Ludności (pok. 106, tel.:94 3666136)

3. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do Parlamentu Europejskiego,  wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Połczyn-Zdrój, właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin składania wniosków upływa 12 maja 2014r.

Wszelkich informacji udziela Referat Ewidencji Ludności (pok. 106, tel.:94 3666136)

4. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, istnieje możliwość udzielenia przez wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać do 15 maja 2014r.

Wszelkich informacji udziela Referat Ewidencji Ludności (pok. 106, tel.:94 3666136)

5.Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, mogą składać wnioski o dopisanie do spisów wyborców. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy składać do 20 maja 2014r.

Wszelkich informacji udziela Referat Ewidencji Ludności (pok. 106, tel.:94 3666136)