WYBORY 2014

I. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami samorządowymi, wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Fakt ten należy zgłosić Burmistrzowi Połczyna-Zdroju do dnia 27 października 2014r.

II. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami samorządowymi, wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Połczyn-Zdrój, właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2014r.

III. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, istnieje możliwość udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać do dnia 7 listopada 2014r.