Wizyta Joannitów w Połczynie-Zdroju

W poniedziałek 10 listopada 2014 gościła w Połczynie-Zdroju delegacja niemieckiego Zakonu Joannitów. Goście odwiedzili połczyńską Stację Joannitów oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju.

Z wizytą wiązała się miła niespodzianka. Goście przekazali na potrzeby funkcjonowania Stacji nowy samochód Ford Fiesta. Samochód jest całkowicie nowy, opłacony, zarejestrowany i ubezpieczony w Niemczech, będzie jednak służył pielęgniarkom zatrudnionym w Połczyńskiej Stacji Joannitów docierającym z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do ok. 60 starszych osób na terenie całej gminy.

Należy dodać, że z początkiem bieżącego roku ww. organizacja w darowiźnie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała dwa samochody osobowe Ford Fusion, które dotychczas wykorzystywane były do przewozu osób niepełnosprawnych oraz realizacji zadań MGOPS lecz były własnością Zakonu Joannitów, a od stycznia tego roku stały się własnością Gminy Połczyn-Zdrój. Kolejny samochód przekazany obecnie jest miłą niespodzianką i będzie on służył na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Głównym sponsorem pojazdu jest dr Tessen von Heydbreck urodzony w Białogardzie członek Zakonu Joannitów Regionu Pomorskiego.

Należy wspomnieć, że współpracą pomiędzy gminą Połczyn-Zdrój, a organizacją Joannitów trwa od 1995 roku. Rzeczniczką tej współpracy jest Burmistrz Połczyna-Zdroju Pani Barbara Nowak. Owocem tego współdziałania jest funkcjonowanie w ramach MGOPS i Stacji Joannitów jako placówki niosącej pomoc osobom przewlekle chorym starszym i niepełnosprawnym, prowadzącej także wypożyczalnię sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Dziewiętnaście lat współpracy to dostateczenie długi okres aby stwierdzić, iż jest to działalność niezwykle pożyteczna i potrzebna.