Więzień Lebensbornu z wizytą w Połczynie-Zdroju

W dniach 7-12 maja w Połczynie-Zdroju przebywał płk Eugen von Muszyński, który jako dziecko był więziony w ośrodku Lebensborn w dzisiejszym sanatorium „Borkowo”. Podczas pobytu gość odbył kilka spotkań z młodzieżą i mieszkańcami, podczas których opowiadał o swoich przeżyciach z czasów wojny.
Eugen von Muszyński urodził się 23 maja 1935 r. w miejscowości Warsaw w Stanach Zjednoczonych. W wieku trzech lat przyjechał do Polski. Aresztowanie całej rodziny przez Gestapo w 1941 r. rozpoczęło lawinę tragicznych doświadczeń. Germanizacja w Lebensborn „Heim Pommern” Bad Polzin, tortury i pseudo-medyczne doświadczenia w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W maju 1944 r. stał sie dzieckiem-żołnierzem AK powstańczej Warszawy, następnie żołnierzem 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, z którą przeszedł szlak bojowy przez Wał Pomorski do Berlina. Także Polska Ludowa nie była łaskawa dla Eugena von Muszyńskiego, gdyż został aresztowany i na dwa lata uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Eugen von Muszyński przyjechał do Połczyna-Zdroju na zaproszenie burmistrz Barbary Nowak, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami miasta. Zasłużonemu kombatantowi najbardziej zależało na spotkaniach z młodzieżą, której jak twierdzi najbardziej przyda się lekcja historii, dlatego dwa spotkania zostały zorganizowane w szkołach. Pierwsze odbyło się w Gimnazjum Publicznym, a następnego dnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica. Ostatnie spotkanie miało miejsce w sali kominkowej zamku i było przeznaczone dla dorosłych mieszkańców i kuracjuszy. Za każdym razem przejmująca opowieść gościa, który wrócił do Połczyna po blisko 70-ciu latach robiła duże wrażenie na widowni w każdym wieku.
Podczas pobytu w Połczynie-Zdroju Eugen von Muszyński zatrzymał się w miejscu swej dawnej niewoli – sanatorium Borkowo – gdzie pod pamiątkową tablicą zapalił znicz i złożył wiązankę kwiatów.