Wiata na lata

Rekordowe osiemnaście sołectw z gminy Połczyn-Zdrój złożyło wnioski do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wsparcie w postaci Grantów Sołeckich. Sołectwa wspierał specjalny Zespół powołany przez Burmistrza Sebastiana Witka.

Podobnie jak w poprzednim roku Marszałek Województwa ogłosił konkurs pn. „Granty sołeckie 2019”. Konkurs ma wspierać inicjatywy podejmowane przez mieszkańców sołectw z Województwa Zachodniopomorskiego, których celem jest rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnych. 
W tegorocznej edycji konkursu do wykorzystania jest łącznie 1,8 mln złotych. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie projektu zgłaszanego przez sołectwo o wartości maksymalnej do 25.000 zł. Z ogólnej alokacji wynika, że 180 sołectw otrzyma wsparcie – na 1705 w całym województwie. 
Burmistrz Połczyna-Zdroju w dniu 18 stycznia br. na spotkaniu z sołtysami namawiał do przystąpienia do konkursu. Powołał zespół, który służył pomocą przy opracowywaniu wniosków i gromadzeniu niezbędnych dokumentów.
Dnia 28 lutego upłynął ostateczny termin składania wniosków. Z Gminy Połczyn-Zdrój wysłano aż 18 wniosków. Dla porównania w roku poprzednim, tylko 7 sołectw ubiegało się o grant, zaś otrzymało go jedynie sołectwo Ogartowo. 
Mieszkańcy wsi wykazali ogromne zaangażowanie i determinację w budowanie koncepcji swoich projektów. Znaczna część zadań opiewa na kwoty wyższe, niż wysokość dotacji i wymagała zbudowania budżetu powiązanego z funduszem sołeckim. Mieszkańcy długo ze sobą negocjowali, podkreślając różne priorytety, ale ostatecznie udało im się osiągnąć kompromis i złożyć projekty ważne dla większości. 
Lista złożonych projektów
1/ „Remont świetlicy przy strażnicy OSP” – sołectwo Kołacz
2/ „Wiata na lata”- sołectwo Popielewo 
3/”Zagospodarowanie placu zabaw- etap 1”- sołectwo Zajączkówko
4/ „Rozbudowa przystani sportowo- rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej Połczyn-Zdrój- Złocieniec”- sołectwo Zajączkowo;
5/ „Siłownia plenerowa’ – sołectwo Bolkowo
6/”Wymiana stolarki okiennej na świetlicy wiejskiej w Bronowie”- sołectwo Bronowo
7/”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Buślarach” – sołectwo Buślary
8/ „Światełko w tunelu” (wyposażenie ciągu drogowo- pieszego w lampę solarną) –sołectwo Ogrodno
9/ „Siłownia plenerowa”- sołectwo Brusno
10/”Plac zabaw dla dzieci i młodzieży”- sołectwo Nowe Resko
11/”Plac zabaw dla najmłodszych”- sołectwo Ogartowo
12/”Utworzenie strefy edukacyjno- rekreacyjnej na terenie sołectwa Wardyń Górny”- sołectwo Wardyń Górny
13/”Szachy pod chmurką” (Wykonanie szachów plenerowych)- sołectwo Gawroniec
14/”Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo-integracyjnej o charakterze wielopokoleniowym w sołectwie Szeligowo” ( 3 wiaty z ławo stołami)- sołectwo Szeligowo
15/ „Budowa wiaty na terenie rekreacyjno- sportowych w miejscowości Dziwogóra jako podstawowego i jedynego centrum życia społecznego i kulturalnego sołectwa” – sołectwo Przyrowo
16/ „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży – zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Redle”- sołectwo Redło
17/ „Utworzenie siłowni plenerowej”- sołectwo Sucha
18/ „Budowa wiaty rekreacyjno- integracyjnej” – sołectwo Tychówko.