Ważne zmiany w programie Rodzina 500+

Podpis Prezydenta RP zwieńczył prace nad ustawą rewolucjonizującą warunki przyznawania świadczenia wychowawczego. Od lipca br. przy ubieganiu się o to świadczenie nie będzie brany pod uwagę dochód rodziny, co z jednej strony znacząco zwiększy liczbę uprawnionych dzieci, a z drugiej, znacznie uprości procedurę starania się o tę formę wsparcia.  W przypadku naszej gminy liczba dzieci, na które będzie wypłacane 500 zł miesięcznie najprawdopodobniej  się podwoi, a nawet może sięgnąć kwoty 3000. Inną z istotniejszych zmian wprowadzanych tą ustawą jest zniesienie wymogu, by w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko było na nie ustalone świadczenie alimentacyjne.

Co te zmiany oznaczają w praktyce? Osobom, które już pobierają świadczenia na wszystkie dzieci do 18 roku życia do końca obowiązywania decyzji, tj. do września tego roku pieniądze wypłacane będą na dotychczasowych zasadach. Rodzice, którzy nie mieli dotychczas prawa do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko zyskają je z wyrównaniem od lipca po złożeniu wniosku.  Wszystkich ubiegających się o świadczenia na nowych zasadach obowiązują podobne warunki składania dokumentów, tj. wnioski w formie elektronicznej (złożone np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy Emp@tia) przyjmowane będą od 1 lipca br., natomiast w tradycyjnej formie papierowej od 1 sierpnia br. Pamiętać jednak należy, że świadczenie na dzieci do tej pory pozbawione wsparcia będzie przyznane z wyrównaniem za okres od 1 lipca br. pod warunkiem złożenia wniosku w dowolnej formie do dnia 30 września br. W kolejnym roku nie będzie potrzeby składania wniosku, ponieważ świadczenia na nowych zasadach przyznane zostaną aż do 31 maja 2021 r., chyba, że dziecko wcześniej ukończy 18. rok życia, natomiast w latach następnych okres składania wniosków przesunięty będzie na pierwsze półrocze.

Odpowiedzialny za realizację zadania Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju dołoży wszelkich starań w celu usprawnienia procesu załatwiania spraw, jednak z uwagi na spodziewaną ich ilość oraz ograniczone zasoby wypłaty nowo przyznawanych świadczeń mogą się odbywać w terminach maksymalnych przewidzianych w art. 9 ustawy, czyli wnioski złożone do 31 sierpnia zrealizowane zostaną najpóźniej do 31 października, a te przedłożone do 30 września będą załatwione do 30 listopada . Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania wniosków i ich rozpatrywania podane w zostaną w późniejszym terminie.