Ważne informacje w sprawie świadczeń rodzinnych

Wakacje to zwyczajowo czas ubiegania się o przyznanie świadczeń na dzieci. Tak jest i w tym roku, chociaż z kilku powodów procedury będą nieco odmienne w stosunku do lat poprzednich.

Osoby, które otrzymują jedynie świadczenie wychowawcze, tj. 500+ nie muszą – a wręcz nie powinny – składać w tym roku żadnych nowych dokumentów, ponieważ na podstawie zeszłorocznych wniosków świadczenia wypłacane będą do końca maja 2021 roku. Wnioski w formie elektronicznej w tej sprawie będzie można składać dopiero od 1 lutego 2021 roku, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 roku.  Złożenie wniosku przez osobę otrzymującą już to świadczenie będzie skutkowało koniecznością jego wycofania. Z tego powodu apelujemy o niekorzystanie w tym roku z opcji składania wniosków o 500+ przez bankowość elektroniczną, chyba, że wniosek dotyczy nowo narodzonego dziecka.

Można natomiast już od 1 lipca br. składać w formie elektronicznej wnioski o przyznanie świadczenia Dobry start, zasiłku rodzinnego lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Za pośrednictwem Państwa banku można ubiegać się wyłącznie o to pierwsze świadczenie, tj. 300 zł jednorazowo na rozpoczęcie roku szkolnego, zaś aby skutecznie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy skorzystać z portalu Emp@tia, wymagającego posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Warto również zwrócić uwagę, iż w przypadku tych dwóch ostatnich rodzajów spraw częściej konieczne jest  złożenie dodatkowych dokumentów.

Złożenie wniosku o wspomniane świadczenia w wersji papierowej możliwe będzie dopiero od 1 sierpnia br. Z uwagi na sytuację zagrożenia COVID-19 w tym przypadku procedury będą przebiegać inaczej, niż w latach poprzednich.  W celu minimalizacji ryzyka i uniknięcia oczekiwania w większej grupie, od tego roku osobiste złożenie nowego wniosku możliwe będzie tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym na konkretny dzień i godzinę. Zapisy  pod numerem telefonu 94 36 66 246 zaczniemy prowadzić od dnia 16 lipca br., od tego dnia udostępnione też będą przy głównym wejściu do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej druki wniosków i oświadczeń. Osoby dysponujące możliwością wydruku mogą pobrać formularze ze strony http://mgops.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=236643

Obsługa wniosków na nowy okres zasiłkowy na wspomnianych wyżej zasadach prowadzona będzie w następujących godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 14.00. Osoby, które nie mogą złożyć dokumentów elektronicznie lub osobiście, mogą to zrobić korespondencyjnie na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Koszalińska 8a

78-320 Połczyn-Zdrój

Złożenie wniosków do końca sierpnia gwarantuje zgodnie z odpowiednimi przepisami rozstrzygnięcie sprawy i wypłatę świadczeń: do końca września dla świadczenia Dobry start, do końca października dla świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz do końca listopada dla zasiłku rodzinnego. Nie są to jednak dla Państwa ostateczne i wiążące terminy, ponieważ wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego składane być mogą do 31 października, natomiast o przyznanie zasiłku rodzinnego i świadczenia Dobry start do 30 listopada.

Prosimy pamiętać, że jest wiele sytuacji, gdy poza wnioskiem należy złożyć też inne dokumenty. Będzie tak chociażby wtedy, kiedy ktoś z członków rodziny w stosunku do 2019 r. utracił lub uzyskał dochód, miał dochody nieopodatkowane, prowadzi(ł) gospodarstwo rolne albo działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego,  przebywa poza granicami Polski.  Podobnie jest w przypadku niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego, np. z tytułu  zamieszkiwania w internacie czy korzystania z urlopu wychowawczego. Bardziej skomplikowane sytuacje warto skonsultować z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych telefonicznie – tel. 94 36 66 246 lub drogą mailową – swiadczenia.rodzinne@mgopspolczyn.pl.