WALNE SPOTKANIE PTTiS”MECZ”

30 grudnia 2017r. odbyło się nadzwyczajne walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie PTTiS „Mecz”. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie z działalności towarzystwa za 2016r. Omówiono strategię działania na rok 2017 oraz wybrano nowe władze towarzystwa.

Nowy skład zarządu:
Prezes –Dariusz Osicki
V-ce Prezes- Mikołaj Chodubski
Sekretarz-Piotr Czapnik
Skarbnik-Jolanta Sabała
Członek-Jacek Orłowski
Za dotychczasowy wkład w popularyzację połczyńskiego tenisa prezesem honorowym wybrano Leonarda Dobryjanowicza

.
Dariusz Osicki