VIII Zachodniopomorski Festiwal Przyrody

W dniach 24-26 kwietnia w Połczynie Zdroju, Czaplinku i Barwicach odbył się VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Była to wspólna akcja Uczelni Wyższych Szczecina i jednostek samorządu terytorialnego, organizowana pod auspicjami Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Decyzja o organizacji Festiwalu Nauki we współpracy z samorządami Barwic, Czaplinka i Połczyna-Zdroju wynikała z zainteresowania i troski o dobro przyrodniczo cennych obszarów leżących na terenie wymienionych gmin: Doliny Pięciu Jezior i przełomu rzeki Dębnicy. Ze względu na swój unikalny charakter tereny te wymagają szczególnych form ochrony przyrody, zaś z drugiej strony jest to obszar, w którym w najbliższych latach spodziewany jest rozwój różnych form turystyki.
Fachowa wiedza specjalistów poszczególnych dyscyplin nauk przyrodniczych (biologów, botaników, ekologów, geologów), którzy byli głównymi bohaterami Festiwalu Nauki, ma pomóc uświadomić podmiotom już gospodarującym bądź potencjalnym inwestorom planującym działanie na tym terenie, jego wartość przyrodniczą i krajobrazową oraz potrzebę jego ochrony.
W programie trzydniowego Festiwalu Nauki znalazło się kilkanaście wykładów poświęconych niemal wyłącznie walorom i formom ochrony wzmiankowanych terenów. Wykładowcy to największe autorytety szczecińskiego i koszalińskiego środowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Wśród prowadzących znaleźli się m. in: prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Janina Jasnowska, (Akademia Rolnicza), dr Ryszard Dobradzki (Państwowy Instytut Geologiczny), prof. dr hab. inż. Tomasz Heese (Politechnika Koszalińska) i prof. dr hab. med. Andrzej Gusta (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie).
Pierwszego dnia Festiwalu w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju odbyła się inauguracja i cykl wykładów. Przeważała tematyka środowiska przyrodniczego Doliny Pięciu Jezior i Doliny Dębnicy, ale w programie znalazła się też prelekcja o leczeniu narządów ruchu w warunkach sanatoryjnych. Pierwszy dzień zakończył się dyskusją panelową na temat perspektyw rozwoju turystyki w obszarze łączącym trzy gminy.
Drugi dzień Festiwalu przeznaczony był głównie dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej. W trzech szkołach Połczyna, Czaplinka i Barwic odbyły się wykłady o tematyce podobnej do prezentowanej dzień wcześniej. Ponadto w Połczynie Zdroju i Czaplinku trenerzy z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie przeprowadzili warsztaty Pt.: „Jak sobie radzić z demokracją?” po zakończeniu wykładów grupa młodzieży z Połczyna wybrała się na spacer do parku zdrojowego, w którym również była okazja porozmawiać o tematyce przyrodniczej i historii parku. Spacer zakończył się nad zalewem, gdzie miało miejsce symboliczne odsłonięcie tablicy upamiętniającej zmarłego w 2006 roku Czesława Krystkiewicza – specjalistę w zakresie gospodarki wodnej, inicjatora i budowniczego zbiornika przeciwpowodziowego w Połczynie-Zdroju..
Na ostatni dzień Festiwalu zaplanowane były wycieczki po Dolinie Pięciu Jezior i Dolinie Dębnicy, w których wzięło udział około 150 uczniów szkół Połczyna, Czaplinka i Barwic. Podczas wycieczek przeprowadzone zostały konkursy z wiedzy zdobytej podczas Festiwalu.
W ramach Festiwalu przewidziane jest wydanie publikacji książkowej będącej zbiorem wykładów wygłoszonych podczas tego wydarzenia. (tao)