Uwaga rolnicy Gminy Połczyn-Zdrój !!!

Zgodnie z II raportem suszowym przygotowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wg. stanu na dzień 31 maja br. wskazuje na wystąpienie zjawiska suszy na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. Wartości progowe krytycznego bilansu wodnego zostały przekroczone dla zbóż jarych i ozimych, w krzewach owocowych, truskawkach, częściowo w drzewach owocowych. Suszą objęte są szczególnie gleby słabe.

Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach zobowiązani są złożyć wniosek do Burmistrza Połczyna-Zdroju według zamieszczonego wzoru wniosku.

Wniosek

                           

Z poważaniem

Burmistrz Połczyna-Zdroju

Barbara Nowak