Utrata ważności dowodów osobistych

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, iż w związku z upływem ważności dziesięcioletniego okresu ważności dowodów osobistych, należy sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości.

Dowody osobiste, które utraciły ważność, są automatycznie unieważniane przez System Wydawania Dowodów Osobistych i nie uprawniają do posługiwania się nimi.

Informacje oraz wnioski o wydanie dowodu osobistego są dostępne na stronie internetowej umig.polczynzdroj.ibip.pl , w Referacie Ewidencji Ludności pok.106 oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 94 36 66 136.

Nowe zabezpieczenia dowodu osobistego:

Zabezpieczenia dowodu

Zabezpieczenia dowodu