Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
ul. Jana Pawła II 16
78-320 Połczyn-Zdrój
tel.  94 36 62 737
e-mail: zzignpolczynzdroj@o2.pl
Prezes Zarządu: Beata Pszczoła-Bryńska

Spółka powstała w 2001 roku. Właścicielem 100% udziałów jest
Gmina Połczyn-Zdrój.

Podstawowym przedmiotem działalności podmiotu jest zarządzanie
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i administrowanie
budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Połczyn-Zdrój.

Dodaj komentarz