Placówki wiejskie

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju podlega łącznie 11 placówek wiejskich:
– Filie biblioteczne (4) w następujących miejscowościach na terenie gminy Połczyn Zdrój: Redło, Kołacz, Gawroniec i Popielewo.
– Świetlice wiejskie (7) na terenie gminy Połczyn Zdrój działają w następujących miejscowościach: Bronowo, Brusno, Buślary, Czarnkowie, Zajączkówko, Łęgi, Szeligowo.
Filie biblioteczne i świetlice wiejskie prowadzą stałe zajęcia w dniach otwarcia placówek, zgodnie z harmonogramem pracy. Do stałych form pracy w placówkach wiejskich należą m.in. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, gry i zabawy, zajęcia świetlicowe, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne. Ponadto:

w filiach bibliotecznych działalność skupia się m.in. na następujących formach pracy:
– udostępnianie książek i czasopism
– prowadzenie wypożyczalni: dla dorosłych i dla dzieci
– prowadzenie czytelni
– prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży – w oparciu o pracę z książką i zajęcia rekreacyjno- artystyczne np. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, zajęcia plastyczne, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, spotkania z książką, gry i zabawy edukacyjne, organizacja zajęć w czasie ferii i wakacji
– przygotowanie imprez okolicznościowych i rocznicowych np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Obchody Święta Niepodległości, Andrzejki, Walentynki, Obchody Dnia Książki, festyny
– organizacja spotkań i prelekcji np. przy realizacji imprez okolicznościowych, dotyczących bezpieczeństwa oraz realizowanych przez instytucje, organizacje zewnętrzne np. nadleśnictwo, szkoły, policje
– organizacja wystaw prac przygotowanych przez dzieci
– organizacja wystaw lokalnych artystów
– przeprowadzanie konkursów.
– prowadzenie kącików regionalnych

w świetlicach wiejskich, prowadzona jest działalność m.in. w następujących formach:
– organizacja imprez dla dzieci i młodzieży okolicznościowych i rekreacyjnych np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Walentynki, Noc Świętojańska, Halloween, organizacja zajęć w czasie ferii i wakacji.
– praca z dziećmi i młodzieży, w formie zajęć świetlicowych tj. zajęcia plastyczne, sportowe, edukacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, gry stolikowe.
– organizacja imprez okolicznościowych i rozrywkowych dla mieszkańców np. Obchody Święta Niepodległości, Dzień Strażaka, festyny, dożynki.
– współorganizowanie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły, rady sołecki i parafie: spotkania w okresie świąt, organizacja Dożynek Parafialnych, obchody Dnia Ziemi itp.
– organizacja spotkań i prelekcji: przy realizacji imprez okolicznościowych, dotyczących bezpieczeństwa oraz realizowanych przez instytucje, organizacje zewnętrzne np. nadleśnictwo, szkoły, policje.
– organizacja wystaw prac przygotowanych przez dzieci
– organizacja wystaw lokalnych artystów
– wypożyczanie książek – we wszystkich placówkach
– prowadzenie kącików regionalnych

HARMONOGRAM PRACY PLACÓWEK WIEJSKICH DZIAŁAJĄCYCH PRZY CENTRUM KULTURY W POŁCZYNIE ZDROJU :

1.Buślary – wtorek-sobota od 16.00 do 20.00

2.Bronowo – poniedziałek,wtorek,środa od 13.00 do 17.00

3.Kołacz – poniedziałek-piątek od 6.30 do 7.30 oraz od 13.00 do 20.00

4.Redło – poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00

5.Czarnkowie – czwartek : od 15.00 do 18.00 piątek : od 15.00 do 21.00 sobota od 15.00 do 19.00

6.Gawroniec –  poniedziałek,środa,czwartek,piątek,sobota od 15.30 do 19.30

7.Łęgi – wtorek-sobota od 16.00 do 21.00

8.Popielewo – poniedziałek-piątek od 14.00 do 18.00

9.Zajączkówko – środa-niedziela od 16.00 do 20.00

10.Szeligowo – poniedziałek-piątek od 16.00 do 20.00

11.Brusno – wtorek-sobota od 11.00 do 19.00

 

Dodaj komentarz