Urząd Miejski otrzymał Europejski Certyfikat Jakości

W dniu 23 stycznia br. w sali Rady Miejskiej miało miejsce oficjalne przekazanie Certyfikatu ISO 9001:2008 uzyskanego przez połczyński magistrat. Uroczysta dla urzędników chwila była efektem projektu realizowanego przez Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt pod nazwą „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” trwa od marca 2011. Przez ten czas połczyńscy urzędnicy przeszli cykl szkoleń, wdrażane były procedury wymagane w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008, oraz dokładnie sprawdzono (przez firmę TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.) prawidłowość funkcjonowania UM i skuteczność wdrożenia nowych procedur.

Oprócz Połczyna-Zdroju w projekcie udział biorą gminy: Brojce, Chojna, Gryfice, Golczewo, Pyrzyce, Recz, Stepnica, Świerzno, Złocieniec. Zdaniem dr inż. Zbigniewa Zychowicza, dyrektora Instytutu Rozwoju Regionalnego Połczyn-Zdrój jest jedną z dwóch gmin, które najlepiej przeszły proces wdrażania Certyfikat i zostały najlepiej ocenione w trakcie wielokrotnych audytów. –Samorządów chętnych do udziału w projekcie było bardzo dużo. O wyborze zdecydowała duża aktywność, szczególnie pod względem inwestycyjnym, oraz dotychczasowa wieloletnia współpraca z IRR w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Cieszę się, że w tej wąskiej grupie Połczyn-Zdrój znalazł się wśród najlepszych – powiedział dyrektor Zychowicz.

Burmistrz Barbara Nowak podziękowała całemu zespołowi pracowników za zaangażowanie w realizację projektu. -Szczególne podziękowania pragnę złożyć pani sekretarz gminy, Danucie Raniowskiej, która po stronie naszego Urzędu włożyła najwięcej pracy w uzyskanie Certyfikatu ISO – powiedziała burmistrz Nowak.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w oparciu o zapisy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.