uroczyście przy krzyżu – xxIV msza katyńska

18 września o godzinie 17.00 odbyła się XXIV uroczystość patriotyczna przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu komunalnym w Połczynie-Zdroju. Na początku uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a następnie odczytany został list Księdza Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego do mieszkańców Połczyna-Zdroju. Młodzież szkolna przekazała Krzyż Pamięci Golgoty Wschodu, a Dowódca I Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński dokonał zawieszenia wstęgi Orderu Virtuti Militari. Mszę Świętą koncelebrował ks. Zbigniew Witka-Jeżewski wraz z ks. Antonim Kloską w oprawie wykonywanej przez Kameralny Chór Mieszany „Cantus”. Po mszy mjr Przemysław Mroczko odczytał apel poległych, kompania Wojska Polskiego oddala salwę honorową, a przedstawiciele władz i instytucji, organizacje kombatanckie i mieszkańcy złożyli wieńce i kwiaty przy Krzyżu Katyńskim. Na zakończenie uroczystości została odśpiewana Rota i udekorowano różami Dęby Katyńskie.

Autor zdjęć: Robert Lisowski