Unia dołożyła do Przystani

Zakończenie Projektu „ Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej w Zajączkowie”

26.10.2019r odbyło się otwarcie zagospodarowanego placu Przystani Rowerowej w Zajączkowie (gmina Połczyn Zdrój), które oficjalnie zakończyło projekt rewitalizacyjny pt. „Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej w Zajączkowie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego   na lata 2014-2020.

Celem projektu było stworzenie miejsca integracji i rekreacji, które będzie zachęcać mieszkańców do przebywania we wspólnej przestrzeni.

W ramach prac został wykarczowany i oczyszczony teren pod ułożenie kostki brukowej i posianie trawy; zakupiono grill betonowy, stół z ławkami, stojak na rowery oraz kocioł myśliwski.

Zorganizowano wspólne grillowanie dla wszystkich mieszkańców Zajączkowa, a dla najmłodszych animatorzy przygotowali gry i zabawy.

Realizacja inwestycji przyczyniała się do zwiększenia aktywności społecznej i wzrostu zaufania pomiędzy członkami społeczności lokalnej. Wspólna praca przy realizacji inicjatywy oraz wydarzenia animacyjnego spowodowała wzrost integracji społecznej oraz odpowiedzialności mieszkańców Zajączkowa za dobro wspólne.