Trzy sołectwa z grantami

24 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju podpisane zostały umowy na Granty Sołeckie dla Sołectw Przyrowo, Buślary i Kołacz w Gminie Połczyn Zdrój. Zaplanowano remonty świetlic wiejskich, boisk sportowych, budowę pieca chlebowego i wiat rekreacyjnych.

W uroczystość uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek oraz sołtysi: Buślar – Zbigniew Król, Przyrowa – Roman Kołączyński oraz Kołacza – Kazimiera Bepierszcz. Gościnnie umowę podpisało także Sołectwo Rąbino wraz z Panią Wójt Anetą Krawiec i Joanną Piastą, sołtysem sołectwa Rąbino.

30 maja br. Semik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dotację celową gminom – laureatom Konkursu „Granty Sołeckie 2020”. Zgłoszono łącznie 515 projektów. Na liście nagrodzonych  znalazło się 180 projektów, w tym 3 z Gminy Połczyn-Zdrój, każdy o wartości 10 tyś. zł.

Najwyżej spośród połczyńskich projektów oceniony  został  i otrzymał dofinansowanie projekt sołectwa Przyrowo na budowę stabilnej, zadaszonej  wiaty  na terenie utworzonego i częściowo zagospodarowanego centrum rekreacyjno- sportowego w miejscowości Dziwogóra.  Mieszkańcy sołectwa bardzo zaangażowani we wspólne działania szczególnie zwracali uwagę na brak takiej infrastruktury, która mogłaby posłużyć do  organizacji  spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach nowopowstałego Ludowego Klubu Sportowego „Dziwogóra”, a także dla prężnie działającego koła gospodyń wiejskich.

Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszli mieszkańcy sołectwa Kołacz. Po częściowym wyremontowaniu świetlicy, w której siedzibę ma lokalna Ochotnicza Straż Pożarna i koło gospodyń wiejskich, mieszkańcy postanowili zagospodarować przyległy teren i wyposażyć go w piec chlebowy, aby w swoich działaniach mogli powrócić do tradycji wypieku chleba i kołaczy oraz produkcji wyrobów tradycyjnych. Otrzymali grant na zakup pieca chlebowego połączonego z wędzarnią i grillem, który wykonany zostanie metodą tradycyjną z kamienia rzecznego.

Dofinansowanie otrzymał również projekt sołectwa Buślary, polegający na utworzeniu ogólnodostępnego boiska sportowego w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Teren który zwyczajowo już jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież wymaga uporządkowania – przygotowania, wysiania trawy, oznakowania i częściowego ogrodzenia. W ramach grantu zakupione również zostaną: mobilny zestaw do gry w piłkę siatkową, stojak do kosza wraz z tablicą oraz 3 komplety zestawów ogrodowych.