Uwaga szkolenie Działania aktywizujące we współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką

MLGR planuje w grudniu zorganizowanie dwóch szkoleń z działań aktywizujących dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, grup nieformalnych (min. 5 osób zamieszkałych na obszarze działania MLGR ( w której imieniu występują 2 osoby pełnoletnie) np. koła gospodyń wiejskich), rad sołeckich z terenu działania MLGR tj. gmin Mielno, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Karlino, Białogard, Tychowo, Połczyn – Zdrój.

Plakat działania aktywizujące