Szeroki wachlarz działań w ramach środków EFS

Od września ubiegłego roku Gmina Połczyn-Zdrój realizuje projekt pod nazwą „Rewitalizacja społeczna mieszkańców miasta Połczyn-Zdrój”. Pod tą nazwą kryją się m.in. nowa świetlica dla dzieci, koła zainteresowań dla młodzieży, praktyki zawodowe dla bezrobotnych, a nawet kilka nowych chodników w centrum Połczyna-Zdroju.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznanie dofinansowania odbywało się na zasadzie konkursu ocenianego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Kryteria konkursowe były bardzo wysokie – w województwie zachodniopomorskim dofinansowanie otrzymały tylko dwa projekty, w tym połczyński.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2011 roku i potrwa do 30 listopada 2012. Liderem projektu jest Gmina Połczyn-Zdrój a partnerami Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:
1. Aktywizacja zawodowa – od października do grudnia 2011 r. 30 osób odbyło szkolenia zawodowe z zakresu brukarstwa (10 osób); utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (20 osób); przedsiębiorczości (10 osób). W ramach zajęć praktycznych wykonano nową nawierzchnię chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej (na wysokości PSP nr 1 i Domu Wczasów Dziecięcych) oraz nasadzenia w Parku Zdrojowym. Wszyscy uczestnicy szkoleń objęci zostali opieka psychologiczno-doradczą.

2. Praktyki zawodowe – od stycznia 2012 roku 30 osób odbywa praktyki zawodowe przy Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju. Osoby odbywające praktyki wykonują prace przy naprawach chodników i kamienic oraz prace gospodarcze w Parku Zdrojowym i terenach zielonych w mieście.

3. Świetlica środowiskowa – świetlica została utworzona przy ul. Kościuszki 5 w Połczynie-Zdroju. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 18:00. Do świetlicy licznie uczęszczają dzieci i młodzież z połczyńskich szkół. Świetlica jest bogato wyposażona w sprzęt edukacyjny i sportowy (komputery, stół do ping-ponga, piłkarzyki). Oprócz zabawy w świetlicy dzieci pod okiem specjalistek odrabiają lekcje oraz korzystają z zajęć plastycznych, nauki obsługi komputera, gier planszowych i innych działań edukacyjno-rozrywkowych. Ponadto w świetlicy pełni dyżur pedagog, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień oraz radca prawny. Do psychologa i radcy prawnego można umówić się w świetlicy lub telefonicznie nr tel. 94 712 85 49

4. Poradnia uzależnień – poradnia znajduje się przy ul. Zdrojowej 6. Czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15.00 – 17.30.

5. Zajęcia pozalekcyjne – Centrum Kultury realizuje zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży z zakresu filmu, teatru, fotografii, dziennikarstwa, tańca oraz zajęcia plastyczne, szachowe, komputerowe i modelarskie.

Koszt realizacji projektu wynosi 1 080 885,20 PLN a uzyskane dofinansowanie ze środków UE to 908 385,20 PLN.