Świetne działki. Kilka dni na decyzję

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek ogłosił kolejne przetargi. Do kupienia są m.in. działki rolne i budowlane. Najtańsza z nich kosztuje 57.810,00 zł brutto (cena wywoławcza). Termin wpłaty wadium upływa 26 października.

Już wkrótce, bo 29 października 2020 odbędą się przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż:

  1. pięciu działek budowlanych o powierzchni od 0,1100 ha do 0,1569 ha, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki położone są w Połczynie-Zdroju przy ulicy Powstańców Warszawskich w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Ceny wywoławcze – od 74.000,00 zł brutto,
  • działki budowlanej o powierzchni 0,0820 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Polnej.

Cena wywoławcza 57.810,00 zł brutto,

  • nieruchomości zabudowanej (pałacu), oznaczonej działką nr 2/2 o powierzchni 0,3179 ha, położonej w miejscowości  Popielewko.

Cena wywoławcza 238.000,00 zł brutto.

  1. Przetargi ustne ograniczone (licytacje) na sprzedaż nieruchomości rolnych:
  2. działki nr 30/4 o powierzchni 1,45 ha położonej w Bronowie gm. Połczyn-Zdrój. Cena wywoławcza 65.200,00 zł,
  3. działki nr 185 o powierzchni 1,01 ha położonej w Redle gm. Połczyn-Zdrój. Cena wywoławcza  29.300,00 zł,
  4. działki nr 190 o powierzchni 1,51 ha położonej w Redle gm. Połczyn-Zdrój. Cena wywoławcza 44.200,00 zł.

Prawo do udziału w przetargach ograniczonych mają rolnicy indywidualni spełniający warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w  ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1362 ze zm.).

 Zgodnie z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny, chyba że  ustawa  stanowi  inaczej.

Przetargi odbędą się w dniu 29 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=371751 .

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 26 października 2020 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju PKO BP S.A. Oddział I w Połczynie Zdroju nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, pokój nr 206, tel. (0-94) 36-66-126 .

Połczyńskie parasole z lotu ptaka
Staw południowy w połczyńskim Parku Zdrojowym
logo invest in połczyn