Świątynia w nowym świetle

Zabytkowy Kościół NMP w Połczynie-Zdroju to jedna z najładniejszych budowli w uzdrowiskowym mieście. Od kilku dni oprócz podziwiania w ciągu dnia można oglądać ją również po zapadnięciu zmierzchu a wszystko za sprawą nowego oświetlenia.
Pierwotny kościół w stylu gotyckim zbudowano z cegły w roku 1343 w stylu gotyckim. Obecny neogotycki kształt nadano mu w latach 1850-1860. Ze starych elementów zachowały się rzeźby czterech ewangelistów z XVIII w., gotyckie okno z cegły profilowanej w prezbiterium oraz brązowa płyta nagrobna biskupa kamieńskiego Erazma Manteuffla z 1544 r. Nawa z trójbocznym prezbiterium zdobiona jest przez sygnaturki. Dzwonnicę wieńczy hełm. Wewnątrz świątyni zachowały się empory . Jest to świadectwo, ze dawniej kościół należał do protestantów. Sklepienie kościoła zdobią współczesne freski przedstawiające Sąd Ostateczny. Na uwagę zasługuje także XVI-wieczne epitafium poświęcone biskupowi Erazmowi von Manteuffelowi z Połczyna. Ten wróg reformacji, od 1521 r. był biskupem kamieńskim. Zmarł w 1544 r. i pochowany został w krypcie rodzinnej połczyńskiego kościoła parafialnego.
Obiekt sakralny jest jedną z najładniejszych budowli w Połczynie i jest chętnie zwiedzany przez kuracjuszy i turystów. Obecnie atrakcyjność kościoła dodatkowo wzrosła, ponieważ na zewnątrz zainstalowane zostało specjalistyczne oświetlenie, które w urokliwy sposób eksponuje najważniejsze detale architektoniczne i piękną sylwetkę wieży kościoła. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, spory wkład w realizację przedsięwzięcia miał również Urząd Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju. (teo)Świątynia w nowym świetle