Świadczenie rodzinne – wnioski na kolejny okres zasiłkowy

Pragniemy przypomnieć, iż od dnia 3. sierpnia można składać w klasycznej, papierowej formie wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia „Dobry start”, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Osobiste złożenie wniosku o te świadczenia na kolejny okres zasiłkowy możliwe będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym na konkretny dzień i godzinę. Zapisy  prowadzone są pod numerem telefonu 94 36 66 246. Wyjątek od tej zasady stanowią tylko świadczenia, których nie dotyczą ramy okresu zasiłkowego (m.in. te powiązane z niepełnosprawnością czy urodzeniem się nowego dziecka) oraz składane na obecnie trwający okres zasiłkowy. Druki i oświadczenia udostępnione są przy głównym wejściu do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby dysponujące możliwością wydruku mogą pobrać formularze ze strony http://mgops.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=236643

                Obsługa wniosków na nowy okres zasiłkowy na wspomnianych wyżej zasadach prowadzona będzie w następujących godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 14.00. Osoby, które nie mogą złożyć dokumentów elektronicznie lub osobiście, mogą to zrobić korespondencyjnie, wysyłając je na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Koszalińska 8a

78-320 Połczyn-Zdrój

                Przy ubieganiu się o świadczenia ograniczone kryterium dochodowym podstawą jest dochód członków rodziny osiągnięty w 2019 r., jednak w przypadku zmian w sytuacji dochodowej w stosunku do tego roku należy przedstawić odpowiednie dokumenty, np. zaświadczenie o wysokości dochodu za drugi miesiąc od jego uzyskania przy nowym źródle dochodu  albo świadectwo pracy i PIT-11 przy utracie dochodu. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia mogą być potrzebne również w innych przypadkach, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wypełnianych wniosków. Zachęcamy także do konsultowania bardziej skomplikowanych sytuacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu tak, by załatwienie Państwa sprawy było możliwe podczas jednej wizyty.

Przypominamy, że w przypadku ubiegania się wyłącznie o świadczenie „Dobry start” (300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego) wygodną opcją jest złożenie wniosku za pośrednictwem Państwa bankowości elektronicznej lub poprzez portal Emp@tia. Jednocześnie apelujemy o nieskładanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres zasiłkowy, ponieważ zgodnie z przepisami będzie to możliwe najwcześniej od 01.02.2021 r.